LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 4
Które parametry PT timerów należy zmodyfikować, aby w zamieszczonym programie na sterownik PLC, stan wyjścia Q0.0 sterownika, zmieniał się zgodnie z diagramem czasowym, przedstawionym na rysunku?
A.
B.
C.
D.