LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 26
Na podstawie zamieszczonego fragmentu programu na maszynę CNC określ, na jakiej głębokości umieszczony zostanie frez przy wykonywaniu rowka między punktami P1 i P2 w przedmiocie przedstawionym na rysunku.
A.
B.
C.
D.