LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG11 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Do określenia składu mineralnego, struktury i tekstury badanej skały wykorzystuje się próbki z badań

A.
B.
C.
D.