LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG11 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 24
Wyrobisko w polu niemetanowym o przekroju 14 m2w świetle obudowy należy zabezpieczyć zaporą przeciwwybuchową na której powinno być co najmniej

A.
B.
C.
D.