LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 8
Na przedstawionym rysunku pokrętło do przesuwu sań suportu wzdłużnego oznaczono literą
A.
B.
C.
D.