LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 38
Planowaną przerwę w działaniu urządzenia, wynikającą z organizacji jego eksploatacji nazywa się

A.
B.
C.
D.