LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 19
Odbiór maszyn i urządzeń po remoncie odbywa się na podstawie

A.
B.
C.
D.