LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 16
Jaki rodzaj połączenia pokazano na rysunku
A.
B.
C.
D.