LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 18
Przyrząd pokazany na rysunku służy do
A.
B.
C.
D.