LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 18
Który klucz należy zastosować przy montażu łożyska pokazanego na rysunku?
A.
B.
C.
D.