LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
Urządzenie pokazane na rysunku służy do
A.
B.
C.
D.