LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 1
Łożyska toczne w trakcie montażu podgrzewa się

A.
B.
C.
D.