LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 16
Ile wynosi 艣rednica otworu pod gwint M20 脳 2,5?
Skorzystaj ze wzoru: do = dg鈥 1,1鈭橮
gdzie:
鈥 do 鈥 艣rednica otworu
鈥 dg 鈥 艣rednica gwintu
鈥 P 鈥 skok gwintu

A.
B.
C.
D.