LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 6
Zgodnie z przedstawionym rysunkiem oraz danymi w tabeli do montażu na wale o średnicy czopa ϕ45 oraz średnicy otworu w korpusie ϕ85 i wymaganej nośności C0 = 84,5 kN, należy dobrać łożysko oznaczone symbolem
A.
B.
C.
D.