LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 22
Na podstawie przedstawionego rysunku oraz danych w tabeli określ wymiary łożyska o symbolu 6200
A.
B.
C.
D.