LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 38
Na podstawie oznaczenia materiału łączonych blach dobierz materiał, z którego powinny być wykonane nity.
A.
B.
C.
D.