LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 8
Na rysunku pokazano metodę osiowania wałów za pomocą
A.
B.
C.
D.