LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 26
Podczas naprawy łożyska ślizgowego metodą wylewania stopem łożyskowym, przed wylewaniem stopu panewkę należy

A.
B.
C.
D.