LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 19
Która z zamieszczonych przekładni jest samohamowna?
A.
B.
C.
D.