LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 39
Na rysunku pokazano
A.
B.
C.
D.