LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 22
Na przedstawionym rysunku śruby oznaczone są cyframi
A.
B.
C.
D.