LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 39
Do montażu części oznaczonej N-3 na rysunku należy zastosować
A.
B.
C.
D.