LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
Które narzędzie należy zastosować do wykręcenia śruby w połączeniu pokazanym na rysunku?
A.
B.
C.
D.