LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 37
Korzystając z przedstawionej dokumentacji, określ średnicę podcięcia D1 śruby zakręcanej kluczem o rozmiarze 17 mm.
A.
B.
C.
D.