LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 39
Który zestaw kluczy służy do obsługi uchwytu przedstawionego na rysunku?
A.
B.
C.
D.