LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 36
Pokazane na rysunku urządzenie do regeneracji powierzchni to palnik
A.
B.
C.
D.