LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 21
Jakie tworzywa sztuczne można spawać w procesie napraw?

A.
B.
C.
D.