LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 13
Przy naprawie części wykonanej z siluminu (stop Al-Si) należy zastosować proces spajania poprzez

A.
B.
C.
D.