LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
Do operacji montażowej wstępnej, należy

A.
B.
C.
D.