LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 16
Opisane w tekście czynności są związane z

"Odkonserwowanie obrabiarki należy dokonać przed ustawieniem jej na fundamencie, usunąć warstwę konserwacyjną i zanieczyszczenia z chronionych powierzchni używając do tego miękkich szmat zwilżonych zmywaczem naftowym Antykor. Niedozwolone jest używanie środków niebezpiecznych, samozapalnych lub szkodliwych dla zdrowia oraz środków powodujących uszkodzenia odkonserwowanych powierzchni. Podczas usuwania warstwy konserwacyjnej i zanieczyszczeń nie należy przesuwać żadnych elementów obrabiarki względem siebie. Szczególnie starannie oczyścić prowadnice oraz wszystkie powierzchnie ślizgowe jak śruby, wałki, itp. Oczyszczone powierzchnie ślizgowe należy dokładnie wytrzeć suchymi szmatami, a następnie lekko nasmarować używając do tego celu oleju maszynowego".

A.
B.
C.
D.