LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
W czasie naprawy metodą wylewania stopem łożyskowym źródło zagrożenia stanowi

A.
B.
C.
D.