LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 39
Do sprawdzenia równoległości linii kłów do prowadnic łoża w płaszczyźnie pionowej (jak na rysunku) zastosowano
A.
B.
C.
D.