LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 39
Do sprawdzenia okrągłości wałka należy użyć

A.
B.
C.
D.