LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 37
Który przyrząd stosuje się do pomiaru bicia wałków?
A.
B.
C.
D.