LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 3
Która czynność może być przeprowadzona na pokazanym przyrządzie?
A.
B.
C.
D.