LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 32
Uchwyt przedstawiony na rysunku jest stosowany do mocowania
A.
B.
C.
D.