LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 14
Na rysunku przedstawiono przyrząd obróbkowy z mechanizmem zamocowującym
A.
B.
C.
D.