LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 3
Na rysunku przedstawiono przekładnię
A.
B.
C.
D.