LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 33
Która podkładka nie zabezpiecza połączenia śrubowego przed samoodkręceniem?

A.
B.
C.
D.