LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 7
Na rysunku przedstawiono połączenie
A.
B.
C.
D.