LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 31
Na rysunku przedstawiono połączenie nitowe
A.
B.
C.
D.