LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
W jakiej kolejności należy dokręcić śruby połączenia przedstawionego na rysunku, tak aby uzyskać równomierne przyleganie głowicy/pokrywy i napięcie śrub?
A.
B.
C.
D.