LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 11
Które z przedstawionych na rysunku narzędzi stosuje się do montażu pierścieni tłokowych?
A.
B.
C.
D.