LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 36
Do pomiaru zużycia gładzi średnicy wewnętrznej tulei cylindrowej stosuje się

A.
B.
C.
D.