LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 32
Za pomocą którego z przedstawionych na rysunkach narzędzi wykonuje się dokręcenie połączeń śrubowych o zadany kąt obrotu?
A.
B.
C.
D.