LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 33
Przyrząd przedstawiony na rysunku stosuje się do
A.
B.
C.
D.