LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 9
Szczelność pomiędzy gniazdami i zaworami silnika spalinowego uzyskuje się po operacji

A.
B.
C.
D.