LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 34
Które imadło należy zastosować do mocowania wałków podczas obróbki?
A.
B.
C.
D.