LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 14
Zamki zamontowanych trzech pierścieni tłokowych w tłoku powinny być przesunięte względem siebie o kąt równy

A.
B.
C.
D.