LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 16
Kontrolę prawidłowości zazębienia współpracujących kół zębatych wykonuje się za pomocą

A.
B.
C.
D.